www.eprace.edu.pl » polityka-migracyjna

Polityka migracyjna

Autor:

Małgorzata Człapa, Anna Gotowiec

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

praca zaliczeniowa

Promotor:

dr Marian Brzeziński

Recenzent:Uczelnia:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek:

Zarządzanie

Data powstania:

2012-05-02

Data zamieszczenia na portalu:

2012-07-01 16:01:03

Opis pracy:

Praca ukazuje szeroko rozumianą politykę migracyjną, w tym politykę migracyjną Polski i Hiszpanii celem dokonania konfrontacji obu państw w tym zakresie. Dokonano weryfikacji postawionych na gruncie teoretycznym hipotez.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.