www.eprace.edu.pl » polityka-migracyjna » Rozdział 1. Krótki wstęp odnośnie polityki migracyjnej

Rozdział 1. Krótki wstęp odnośnie polityki migracyjnejPodrozdzialy w tym rozdziale:


Podstawowe pojęcia i definicje


Typologia imigracji i imigrantów


Modele migracji


Tezy polityki migracyjnej


Czynniki warunkujące procesy migracyjne


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.