www.eprace.edu.pl » polityka-migracyjna » spis treści

Polityka migracyjna1. Wstęp2. Rozdział 1. Krótki wstęp odnośnie polityki migracyjnej

 2.1. Podstawowe pojęcia i definicje

 2.2. Typologia imigracji i imigrantów

 2.3. Modele migracji

 2.4. Tezy polityki migracyjnej

 2.5. Czynniki warunkujące procesy migracyjne3. Rozdział 2. Emigracja czy centralizacja w UE

 3.1. Czynniki migracji siły roboczej

 3.2. Czynniki przyciągania i delokalizacji produkcji między krajami UE4. Rozdział 3. Polityka migracyjna Polski

 4.1. Charakterystyka Polski jako kraju imigracji

 4.2. Polityka migracyjna Polski5. Rozdział 4. Polityka migracyjna Hiszpanii

 5.1. Charakterystyka Hiszpanii jako kraju imigracji

 5.2. Polityka migracyjna Hiszpanii6. Rozdział 5. Konfrontacja Polski i Hiszpanii w zakresie polityki migracyjnej – konkluzje

 6.1. Konkluzje wynikające z uwarunkowań historycznych i wewnętrznych

 6.2. Konkluzje wynikające z uregulowań programów rządowych w aspekcie polityki migracyjnej7. Zakończenie8. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.