www.eprace.edu.pl » polityka-migracyjna » Rozdział 2. Emigracja czy centralizacja w UE

Rozdział 2. Emigracja czy centralizacja w UE

W tym rozdziale zaprezentowane zostaną czynniki wpływające na rozmiary oraz przebieg procesów imigracji siły roboczej do krajów tzw. „starej” UE. Jak również przyciągania inwestycji i delokalizacji produkcji do krajów Europy Środkowo – Wschodniej29.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Czynniki migracji siły roboczej


Czynniki przyciągania i delokalizacji produkcji między krajami UE


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.