www.eprace.edu.pl » polityka-migracyjna » Rozdział 1. Krótki wstęp odnośnie polityki migracyjnej » Czynniki warunkujące procesy migracyjne

Czynniki warunkujące procesy migracyjne

Migracje należą do tych zjawisk społecznych, które zdecydowanie reagują na różnego rodzaju zmiany warunków demograficznych, politycznych i ekonomicznych. Bardzo istotne znaczenie dla kształtowania się skali zarówno emigracji, jak również imigracji ma poziom rozwoju ekonomicznego. Warunki niesprzyjające emigracji takie jak wysoki poziom rozwoju gospodarczego danego obszaru przekładający się na wzrost produkcji, a także inwestycji i miejsc pracy oraz niska stopa bezrobocia to jednocześnie warunki przyciągające imigrantów25.

Istnieje zależności między poziomem rozwoju gospodarczego danego obszaru, a tzw. atrakcyjnością migracyjną. Nie bez znaczenia pozostają również czynniki kulturowe, jakimi są tradycje migracyjne na danym obszarze26.

Uwzględnia się dwie zasadnicze grupy czynników wpływających na migracje:

Do przeszkód stanowiących główne przyczyny małej mobilności ludności należą:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.