www.eprace.edu.pl » polityka-migracyjna » Rozdział 5. Konfrontacja Polski i Hiszpanii w zakresie polityki migracyjnej – konkluzje

Rozdział 5. Konfrontacja Polski i Hiszpanii w zakresie polityki migracyjnej – konkluzjePodrozdzialy w tym rozdziale:


Konkluzje wynikające z uwarunkowań historycznych i wewnętrznych


Konkluzje wynikające z uregulowań programów rządowych w aspekcie polityki migracyjnej


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.